top of page
לילות תחריר

אירועים והפקות

לילות תחריר בעתיקה

66067195_2845512855463453_16256326704258

2019

העיר, ההר, הים והמדבר

 זוהי השנה השלישית של אירועי ״לילות תחריר בעתיקה״. הזדמנות נוספת להאזין ולחוות, ליהנות וללמוד מן העושר שיש לתרבות ולמוסיקה המזרחית להציע.

65052011_2683875614976522_63931960314162

2018

מזרח ומערב

 זוהי השנה השלישית של אירועי ״לילות תחריר בעתיקה״. הזדמנות נוספת להאזין ולחוות, ליהנות וללמוד מן העושר שיש לתרבות ולמוסיקה המזרחית להציע.

לוגו-01-300x300.png

2017

חגיגת שפה ותרבות ערבית

כיכר המוריסטאן תארח בכל יום חמישי בחודש יוני סדרת הרצאות שיפתחו צוהר לשפה והתרבות הערבית ולאחריהם מופע מוסיקלי - בילוי באחד המקומות היפים בעיר.

סליחות

אירועים והפקות

סליחות נוסח תחריר

66067195_2845512855463453_16256326704258

2019

העיר, ההר, הים והמדבר

 זוהי השנה השלישית של אירועי ״לילות תחריר בעתיקה״. הזדמנות נוספת להאזין ולחוות, ליהנות וללמוד מן העושר שיש לתרבות ולמוסיקה המזרחית להציע.

65052011_2683875614976522_63931960314162

2018

מזרח ומערב

 זוהי השנה השלישית של אירועי ״לילות תחריר בעתיקה״. הזדמנות נוספת להאזין ולחוות, ליהנות וללמוד מן העושר שיש לתרבות ולמוסיקה המזרחית להציע.

לוגו-01-300x300.png

2017

חגיגת שפה ותרבות ערבית

כיכר המוריסטאן תארח בכל יום חמישי בחודש יוני סדרת הרצאות שיפתחו צוהר לשפה והתרבות הערבית ולאחריהם מופע מוסיקלי - בילוי באחד המקומות היפים בעיר.

מימונה

אירועים והפקות

מימונה במגדל

תחריר 17.jpg

2019

העיר, ההר, הים והמדבר

 זוהי השנה השלישית של אירועי ״לילות תחריר בעתיקה״. הזדמנות נוספת להאזין ולחוות, ליהנות וללמוד מן העושר שיש לתרבות ולמוסיקה המזרחית להציע.

65052011_2683875614976522_63931960314162

2018

מזרח ומערב

 זוהי השנה השלישית של אירועי ״לילות תחריר בעתיקה״. הזדמנות נוספת להאזין ולחוות, ליהנות וללמוד מן העושר שיש לתרבות ולמוסיקה המזרחית להציע.

לוגו-01-300x300.png

2017

חגיגת שפה ותרבות ערבית

כיכר המוריסטאן תארח בכל יום חמישי בחודש יוני סדרת הרצאות שיפתחו צוהר לשפה והתרבות הערבית ולאחריהם מופע מוסיקלי - בילוי באחד המקומות היפים בעיר.

עושים שכונה

אירועים והפקות

עושים שכונה

66067195_2845512855463453_16256326704258

2019

העיר, ההר, הים והמדבר

 זוהי השנה השלישית של אירועי ״לילות תחריר בעתיקה״. הזדמנות נוספת להאזין ולחוות, ליהנות וללמוד מן העושר שיש לתרבות ולמוסיקה המזרחית להציע.

65052011_2683875614976522_63931960314162

2018

מזרח ומערב

 זוהי השנה השלישית של אירועי ״לילות תחריר בעתיקה״. הזדמנות נוספת להאזין ולחוות, ליהנות וללמוד מן העושר שיש לתרבות ולמוסיקה המזרחית להציע.

לוגו-01-300x300.png

2017

חגיגת שפה ותרבות ערבית

כיכר המוריסטאן תארח בכל יום חמישי בחודש יוני סדרת הרצאות שיפתחו צוהר לשפה והתרבות הערבית ולאחריהם מופע מוסיקלי - בילוי באחד המקומות היפים בעיר.

bottom of page