top of page
מסע בין מרחבי התרבות המזרחית

״לילות תחריר בעתיקה״ הוא פסטיבל הקיץ של תחריר שהתקיים בשיתוף ובמימון הרשות לפיתוח ירושלים. במסגרת הפסטיבל נערכו הופעות במרחב העסקי והתיירותי בעיר העתיקה, תוך שימת דגש על פיתוח כלכלי ותרבותי של המקום.

מתוך תהליך שיתוף ציבור שקיימה הפקת ה"תחריר" עם הסוחרים הערבים בעיר העתיקה, נוצר תוכן איכותי, קשוב לצרכים ואותנטי, המתאים להוויה ולמקום. במרכזו, חיבור הפן התרבותי הערבי-יהודי והדגשת המשותף ביניהם. מתוך חוויה והנאה נוצר לימוד על העושר שיש לתרבות ולמוסיקה המזרחית להציע.

 

בשלוש השנים שבהן התקיים, הפסטיבל הביא תוכן שהדגיש את עומקה ורב-גוניותה של התרבות המזרחית: 

בשנה הראשונה (2017), סדרת אירועים שעסקה במאפיינים מרכזיים בתרבות הערבית: חאג׳ ורמדאן, קפה ואירוח, קצב וריקוד, חתונה וחינה. 

בשנה השנייה (2018), עמדנו על ההבדלים בין מזרח ומערב, אך לא בהכרח המזרח והמערב שנהוג לחשוב עליהם מיידית בישראל. 

בשנה השלישית (2019), יצאנו למסע בין מרחבי היצירה של התרבות המזרחית: העיר, ההר, הים והמדבר.

 

בעומק העניין, סדרות האירועים הללו הם פעולה תרבותית שמטרתה לשנות את הפרדיגמה אודות ״התרבות הנחותה״ שרווחת כאן מקום המדינה ועד ימינו ולנטוע נרטיב חדש אודות תרבות מזרחית רב-גונית שראויה לבמות המכובדות ביותר ול״חדר משלה״. למרחבים שבהם היא תוכל ליצור את עצמה בעצמה, ללא מתווכים, במציאות הישראלית של ימינו.

bottom of page